Osobní rozvoj 2019-01-13T18:26:57+00:00

Osobní rozvoj

Individuální vzdělávání
Vzdělávací programy
Osobní rozvoj
Vzdělání pro firemní rozvoj a řízení organizace

Zažijte vzdělávací programy, které vám umožní rozvíjet vaše osobní dovednosti. Objevte a rozvíjejte schopnosti, které jsou vám skutečně přirozené.

Oblasti vzdělávání:

  • SEBEMOTIVACE

Poznejte své skutečné životní postoje a míru zodpovědnosti k sobě samým. Pomůžeme vám k cestě za vašimi životními sny. Naučíte se překonávat limity svého vlastního myšlení. Pochopíte, co to je „pozitivní postoj“ a jak se liší od „vždy s úsměvem“. Najdete rozdíl mezi aktivitou a proaktivitou a uvědomíte si, v čem a proč tkví obtížnost provádění změn ve vlastním myšlení. Ukážeme, jak bourat myšlenkové bariéry, kterými omezujete sami sebe. Prohloubí se vaše kreativita a budete ochotni hledat nové cesty a radovat se z toho, co jste dokázali. Naučíme vás vážit si sami sebe a častěji zažívat pocit úspěchu.

  • KREATIVNÍ PŘÍSTUP KE ZMĚNÁM

Podpoříme rozvoj vašeho kreativního myšlení. Umožníme vám efektivněji řešit životní a pracovní výzvy. Získáte informace o tom, jak funguje kreativní proces, a na praktických cvičeních si vyzkoušíte, jak efektivně dospět od počátečního nápadu až k realizaci. Zjistíte, co znamená být kreativní, co je 7 inteligencí, jaké jsou fáze kreativního procesu a také jak jej řídit.

  • EMOČNÍ INTELIGENCE

Najděte přirozenou autoritu a pochopení důležitosti emocí ve vašem životě. Sebepoznáním (formou testů) najdete své silné stránky a tím prostor pro zlepšení. Je to začátek cesty k prohloubení sebeúcty.

  • ASERTIVITA

Cílem semináře je naučit se, jak rozpoznat rozdíly mezi asertivním chováním a manipulativním chováním. Umění porozumět, kde asertivita končí a co už je konflikt. Dokážete uznat právo druhého na jeho vlastní názor a zároveň uhájit svůj postoj.

  • KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI

Cílem semináře je naučit se vyjednáváním dosáhnout oboustranně přijatelných cílů a dospět k odstranění komunikačních sporů. Osvojíte si, jak poznat signály, které lze vypozorovat z gest, mimiky a řeči těla. Zjistíte, jak vzniká nedorozumění či konflikt mezi lidmi a jak mu předcházet.

  • ŘEŠENÍ KONFLIKTŮ

Cílem semináře je naučit se definování a řešení problému. Osvojíte si, jak se vyrovnávat s emocemi v konfliktech a jak konfliktům předcházet.

  • VÝZNAM ŘEČI TĚLA

Není důležité, co říkáte, ale jak to říkáte. Uvidíte, jak negativní postoje mohou výrazně ovlivnit přenos informací a jak je důležitá spolupráce mezi verbální, paraverbální a neverbální komunikací. Seminář vám v budoucnu umožní efektivnější komunikaci.

  • PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI

Zažijte větší jistotu při vystoupení před publikem. Naučíte se „poprat se“ s trémou, najít vhodnou argumentaci na všetečné dotazy ze strany publika a zamezíte nevhodné „řeči těla“.

  • ETIKETA

Seminář je zaměřen na objasnění základních pravidel společenského vystupování při oficiálních i méně oficiálních společenských událostech, jako jsou např. obchodní jednání, návštěva kulturních podniků, přijetí oficiální tuzemské i zahraniční návštěvy apod

PŘIDEJTE SE K NÁM JĚŠTĚ DNES.

Educatoria Institut s.r.o.

Vídeňská 494/103,
619 00 Brno
Telefon: +420 733 53 53 01
Email: info@educatoria.cz