Překládané obory 2019-05-05T19:38:10+00:00

Překládané obory

Překlady
Překládané obory
Tlumočení
Cena a dodací lhůta
Všeobecné smluvní podmínky
Etický kodex
 • Technické překlady

  – normy a předpisy, technická literatura, bezpečnostní listy, manuály, stavebnictví, architektura, automobilový průmysl, energetika, letectví a kosmonautika, strojírenství, papírenství, textilní a obuvnický průmysl, hutnictví a metalurgie, elektrotechnika, domácí spotřebiče, hardware, software, lokalizace…

 • Běžné překlady

  – cestovní ruch, hudba, film, literatura, móda, poezie, marketing, osobní korespondence, žurnalistika, sport…

 • Ekonomické překlady

  – výroční zprávy, účetní výkazy, tiskové zprávy, obchod, bankovnictví, management, finance, logistika…

 • Lékařské a farmaceutické překlady

  – zdravotní zprávy, příbalové letáky, klinické studie, odborné články, veterinářství, zdravotní technika, kosmetika…

 • Právní a soudní překlady

  – konkurzy a vyrovnání, občanské, obchodní i trestní právo, dokumenty EU, mezinárodní právo, patenty, smlouvy, veřejná správa…

 • Humanitní obory

  – obecné, kultura, náboženství, pedagogika, psychologie, sociologie, archeologie a antropologie, dějiny umění a výtvarnictví…

 • Chemické překlady

  – chemické technologie, gumárenství, plasty, plynárenství, ropné produkty…

 • Přírodovědné překlady

  – biologie, botanika, zoologie, geografie, geologie, metrologie, potravinářství, zemědělství, životní prostředí…

PŘIDEJTE SE K NÁM JĚŠTĚ DNES.

Educatoria Institut s.r.o.

Vídeňská 494/103,
619 00 Brno
Telefon: +420 733 53 53 01
Email: info@educatoria.cz