Překlady 2019-05-05T19:42:43+00:00

Překlady

Překlady
Překládané obory
Tlumočení
Cena a dodací lhůta
Jazykové skupiny
Všeobecné smluvní podmínky
Etický kodex
 • Překládáme do více než 35 jazyků. Přeložíme vaše texty v jakémkoliv rozsahu.Zaměřujeme se na maximální soulad mezi originálem a překladem.Věnujeme pozornost:
  • Terminologii – soulad s terminologií oboru. Terminologii zachováme, aby se v rámci textu zachovala přesnost a tím byla konzistentní.
  • Gramatice – větná skladba, interpunkce, pravopis, diakritika.
  • Stylu.
  • Místním reáliím – konvence, regionální normy.
  • Formátování – formátování textu ve zdroji a cílovém textu u nás vždy odpovídá.
  • Účelu překladu.
  • Matematickým a jiným symbolům – v různých zemích platí různá pravidla, např. v angličtině se místo desetinné čárky píše tečka.

  Přeložíme pro vás:

  • Běžné překlady – bez razítka soudního tlumočníka.
  • Soudní překlady – pro soudní překlad dodáte dokument v originálu nebo v notářsky ověřené kopii. Tento dokument se dle platných předpisů ČR váže pečetním provázkem, s překladem a doložkou překladatele.

  Ceník soudních překladů najdete zde.

  Korektury

  Opravíme již přeložený dokument rodilým mluvčím cílového jazyka. Korektor opravuje gramatické, pravopisné či stylistické chyby. Současně sleduje nejen pravopis a stylistiku, ale i nesrovnalosti výtisku sazby a rukopisu a také odbornou stránku daného textu. Tedy zda jsou všechna cizí slova a použité technické výrazy správně. Kompletní jazyková korektura zahrnuje opravu lexikálních, morfologických a syntaktických chyb.

  Korektury jsou:

  • Jazyková korektura – korektor, rodilý mluvčí, kontroluje přeložený text jiným překladatelem.
  • Srovnávací korektura – korektor, rodilý mluvčí, srovnává původní a přeložený text.
  • Předtisková korektura – korektor kontroluje finální vzhled dokumentu před tiskem, po grafickém zpracování dokumentu (propagační letáky, tiskoviny, atd.).

PŘIDEJTE SE K NÁM JĚŠTĚ DNES.

Educatoria Institut s.r.o.

Vídeňská 494/103,
619 00 Brno
Telefon: +420 733 53 53 01
Email: info@educatoria.cz