Tlumočení 2017-10-26T08:48:07+00:00

Tlumočení

Překlady
Překládané obory
Tlumočení
Cena a dodací lhůta
Objednávka
Všeobecné smluvní podmínky
Etický kodex
  • Tlumočíme pro vás při zahraničních návštěvách, konferencích či obchodních jednáních. Využijte od nás překlad konsekutivní i simultánní.
    • Konsekutivní tlumočení – tlumočník čeká, až řečník vysloví myšlenku a odmlčí se, čímž dává tlumočníkovi čas a prostor pro překlad.
    • Simultánní – tlumočení probíhá souběžně s tím, jak řečník hovoří, a publikum si zpravidla může zvolit jazyk, například prostřednictvím sluchátek.
    • Soudní tlumočení – tlumočení probíhá za účasti tlumočníka pověřeného krajským soudem, který je zapsaný do seznamu znalců a tlumočníků. Tento druh tlumočení využijete u notáře, na svatbách či soudních jednáních.

PŘIDEJTE SE K NÁM JĚŠTĚ DNES.

Educatoria Institut s.r.o.

Vránova 756/39,
621 00 Brno
Telefon: +420 777 030 020
Email: info@educatoria.cz